TEKST

Schrijven. Het lijkt zo eenvoudig en (bijna) iedereen kan het. Maar als het aankomt op het juiste gebruik van d's en t's of dt's wordt het al lastiger. Een goede zinsopbouw in een tekst is van belang en dan moet de boodschap ook nog helder onder woorden gebracht worden. Voor velen is het onbegonnen dan wel onplezierig werk.

Voor mij is het juist leuk om met de taal te stoeien. Het is een uitdaging om weer te geven wat de opdrachtgever wil zeggen. Of het nu gaat om het maken van een tekst voor een website, een redactioneel artikel voor een krant of tijdschrift, een advertorial, een nieuwsbrief, het afnemen en uitwerken van een interview of het notuleren van vergaderingen, op alle gebieden van taal ben ik thuis.

Sinds de start van het Ommen-Hardenberg Magazine in 2015, toen nog RondOmmen geheten, werk ik voor dit glossy magazine. Ze hebben destijds voor mij gekozen omdat ik naast het schrijven van redactionele artikelen en advertorials ook aansprekende en passende foto’s daarbij maak.

Ook voor het Ommer Nieuws heb ik jarenlang geschreven en gefotografeerd.

Ik zit in de redactie van de Meander, het verenigingsblad van VNM de Vechtstreek. Deze natuurvereniging bestond in 2017 50 jaar. Daar is een jubileumboek voor uitgegeven dat ik samen met een ander redactielid heb samengesteld. Een groot gedeelte van het boek is afkomstig van mijn hand én camera.